valami

EREDMÉNYES CMAS TB ÜLÉS A MAGYAR FŐVÁROSBA

 

Eredményes munkát végzett hétvégi budapesti ülésén a CMAS Technikai Bizottsága. Az ülést Dr. Nyíri Iván, a vendéglátó Magyar Búvár Szakszövetség elnöke nyitotta meg, méltatva a bizottság munkáját és azt a sportdiplomáciai sikert, hogy alig másfél éven belül már másodszor tartotta ülését Budapesten a CMAS Technikai Bizottsága. Az elnök külön gratulált a szervezőknek és a vezetőknek a CMAS sikeres nemzetközi részvétellel lebonyolított jütlandi expedíciójához.

A Technikai Bizottság tagjai mellett – a testület munkáját segítendő – részt vett az ülésen Hassan Baccouche, a CMAS főtitkára is. Meghívottként Dr. Balogh Tamás, az MBSZ Tudományos Bizottsága megbízott vezetője tartott előadást a CMAS által a jütlandi csata 100. évfordulóra szervezett „CMAS Merülés a Békéért” expedícióról. Az elért eredményekről és a további tervekről Stef Teuwen-nel, a nemzetközi expedíció vezetőjével adtak tájékoztatást a bizottság tagjainak. Az előadás és bemutatott rövidfilm hatalmas sikert aratott.  Hassan Baccouche teljes támogatásáról biztosította a szervezőket, és döntés született egy külön szakbizottság felállításáról, ami a jövőbeni nemzetközi expedíciókat szervezi és bonyolítja le. A szakbizottság vezetését Steff Teuwen, a bizottság történész szakmai vezetését Dr. Balogh Tamás végzi.

A jütlandi expedíció merülésein (http://buvar.hu/jutland-buvar-expedicio) magyar részről két búvár vett részt: Csegezi Ákos és Spanyol József. Gratulálunk a szervezőknek és a merülő búvároknak a kitűnő munkához!

Az expedícióról – a helyszínen forgatott videó anyagból – film készül, míg az eredményekről és az elvégzett tudományos munkáról könyv kerül kiadásra.

A bizottság a testület magyar tagja, Zelenák József vezetésével befejezte a CMAS Barlangi Búvár és Búvároktatói szabványok megújításával végzett munkáját, amit az elnökség jóváhagyólag elfogadott.

Emellett javaslatok hangzottak el és döntések születtek a CMAS és RESA közötti együttműködésről, a más oktatási szervezet minősítéseinek elfogadásáról, az oktatói átminősítő tanfolyamokról, új minősítési szintek bevezetéséről, a képzési és oktatási anyagok egységesítéséről, valamint megújításáról.

Az elnök és a résztvevők külön-külön is köszönetüket fejezték ki az ülés szervezésében és lebonyolításában nyújtott segítségükért Miklós Adrienn MBSZ főtitkárnak és Miklós Tamásnak, az MBSZ Nonprofit Kft. ügyvezetőjének.

(forrás: Zelenák József)