Techmeeting Budapest – 2017

Maďarský potápačský zväz hostí záujemcov o technické a jaskynné potápanie v Budapešti už po 4-tý krát. Stretnutia technických a jaskynných potápačov sa v minulosti organizovali separátne, ale od minulého roku ide o spoločné podujatie. V roku 2017 sledujeme tú istú schému, usporiadaním konferencie pre všetkých záujemcov o náročnejšie formy potápania.

Pre podujatie v roku 2016, sa nám v záujme spestrenia a zvýšenia atraktívnosti podarilo prilákať viacero zahraničných prednášajúcich z Belgicka a zo Slovenska. Radi by sme v tomto trende pokračovali, preto je väčšina prezentujúcich z okolitých krajín. Našou ambíciou je každoročné organizovanie prestížneho podujatia v priestore Strednej Európy prostredníctvom spolupráce so zahraničnými spolupracovníkmi a uspokojovať tak hlad potápačskej verejnosti – zaujímajúcej sa o technické či jaskynné potápanie - po dosiahnutých úspechoch a najnovšom vývoji trendov. Na prekonanie jazykových bariér, sme zabezpečili profesionálnych tlmočníkov.

Pre producentov či predajcov výstroja sme vytvorili podmienky, aby sa mohli v rámci podujatia náležite prezentovať, či nadviazať vzájomné partnerstvá.

Dátum podujatia: sobota 4. marca 2017.             

Miesto konferencie: Konferenčná sála v budove Maďarský dom športu (Magyar Sport Háza).
Pre viac informácií o mieste konania choď na nasledovný link:

http://www.bmsk.hu/letesitmenyek/msh/

Pozvaní prezentujúci:   prof. MUDr. František Novomeský, Ph.D. (Slovensko)

                                               Tomáš Slavata (Česká republika)

                                               Stef Teuwen (Belgicko)

                                               Dr. Balogh Tamás (Maďarsko)

                                               Dr. Miroslav Rozložník (Slovensko)

                                               Dražen Goricki (Chorvátsko)

                                               Peter Kubička (Slovensko)

                                               Clemens Schützenhofer (Rakúsko)

                                               Dr. Arne Sieber (Rakúsko)

 

Predpokladaný program konferencie 4. marca 2017:

                                                                               08:30                     Otvorenie

                                                                               08:45 - 11:45          Blok prezentácií

                                                                               11:45 – 13:15         Obedňajšia prestávka

                                                                               13:15 – 17:45         Blok prezentácií

                                                                               18:00                     Ukončenie podujatia    

 

Registrácia:        Od 1. februára 2017 na http://www.buvar.hu/techmeeting-budapest-2017-170127063051

Rezervácia ubytovania za zľavnené ceny pre účastníkov konferencie na:
https://book.danubiushotels.com/OWSB/en/book/hotel.DHHU07/block.MAG030317/rate.OWSBDPRGEEUR1/ms.1/start.20170303/end.20170305/

Účastnícky poplatok:   

                                               Registrácia pred 24. februárom 2017                         20 Eur (6.000 HUF)

                                               Registrácia po 24. februári 2017                                 25 Eur (7.500 HUF)

                                               Na mieste, v deň konania konferencie                       32 Eur (9.500 HUF)

 

 

Organizátori:

Mbsz logo fehér 3d_65kb

 

   Hungarian Divers Federation ​

 

 

 

   TDI-SDI Hungary

                       

 

     

   TDI-SDI Eastern Europe

 

 

   CMAS Hungary

 

 

Viac informácií a žiadosti o vystavovanie žiadaj od usporiadateľov na:  info@buvar.hu